KOŠICE: Na Lekárskej fakulte UPJŠ prednášal Mons. Zimowski | Môj názor

10 Jún 2014 ~ Komentáre sú deaktivované

KOŠICE: Na Lekárskej fakulte UPJŠ prednášal Mons. Zimowski

Košice 10. júna (TASR) – Študentom a pracovníkom Lekárskej fakulty (LF) Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach, a tiež zdravotníckym pracovníkom z košických nemocníc, prednášal v pondelok 9. júna v Aule LF UPJŠ Mons. Zygmunt Zimowski. „Prednáške predsedu Pápežskej rady pre pastoráciu zdravotníckych pracovníkov vo Vatikáne nazvanej Zdravotnícki pracovníci ako služobníci, obrancovia a podporovatelia života predchádzalo oficiálne prijatie dekanom Lekárskej fakulty Leonardom Siegfriedom a ďalšími členmi vedenia LF,“ informovala hovorkyňa UPJŠ Jaroslava Oravcová. Dodala, že Mons. Zygmunt Zimowski navštívil aj kaplnku v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice a vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb.
„Vo svojej prednáške deklaroval Mons. Zimowski odmietavý názor cirkvi voči násilnému prerušeniu života, akým je vražda, potrat či eutanázia. Zdôraznil však potrebu odlišovať od eutanázie takzvané násilné terapeutické nepredlžovanie života u pacientov v prípade márnosti ich liečby,“ doplnila Oravcová. Násilné terapeutické udržovanie života pacienta na pokraji smrti už však podľa Zimowského ide proti ľudskej dôstojnosti a je nutné rešpektovať nielen samotný život, ale aj to, že má svoj koniec. K poslaniu zdravotníckych pracovníkov preto patrí aj prijatie smrti ako integrálnej súčasti ľudského života.
Podľa neho cirkev bráni posvätnú hodnotu života a človeka, pričom nejde ani proti vede, keď od zdravotníckych pracovníkov žiada, aby boli ochrancami a služobníkmi ľudského života. „Chrániť, obnovovať a zlepšovať fyzické, psychické a duševné zdravie, znamená slúžiť životu v jeho celku, preto sú zdravotnícki pracovníci povolaní k službe životu a ľudskej osobe,“ zdôraznil Zimowski, ktorý sa vo svojej prednáške dotkol aj otázky výhrady vo svedomí zdravotníckych pracovníkov, umožnenia duchovnej starostlivosti chorému a potreby výučby bioetiky. „Zdravotnícky personál má mať zaistenú možnosť odmietnuť činy namierené proti životu. Kto sa odvoláva na námietky svedomia, nemôže byť vystavený nielen trestným sankciám, ale ani žiadnemu inému následnému právnemu, disciplinárnemu, hmotnému či profesionálnemu postihu,“ konštatoval a podčiarkol potrebu dehumanizácie medicíny.

ws ed

Diskusia je uzavretá.