MICHALOVCE: Nová autobusová stanica začne slúžiÅ¥ od utorka | Môj názor

30 Jún 2014 ~ Komentáre sú deaktivované

MICHALOVCE: Nová autobusová stanica začne slúžiť od utorka

Michalovce 30. júna (TASR) – Nové autobusové nástupište na Staničnej ulici v Michalovciach odovzdajú do prevádzky v utorok 1. júla. Mesto začalo jeho výstavbu vlani s cieľom poskytnúť cestujúcim kultúrnejšie priestory na čakanie na spoje.
Nástupište vedľa železničnej stanice bude mať kapacitu štyroch príchodových stojísk a osem odchodových stojísk prímestskej dopravy a tri príchodovo-odchodové stojiská MHD.
“Mesto Michalovce v ostaných mesiacoch intenzívne rokovalo s jednotlivými prepravcami (SAD a MHD) o grafikone prepravy a umiestnení zastávok tak, aby bola doprava k autobusovému nástupiÅ¡Å¥u z celého mesta čo najlepÅ¡ia. Dňa 1. júla bude autobusové nástupiÅ¡te na Staničnej ulici dané do užívania dopravcovi,” informovala hovorkyňa mesta Iveta Palečková.
Od toho dňa dôjde k zmene cestovného poriadku, niektorých spojov, ako aj trasy niektorých liniek. O konkrétnych linkách a spojoch prímestskej dopravy sa môžu cestujúci informovať na webstránke prepravcu www.arrivami.sk, na dispečerskej linke, ako aj u vodiča daného spoja. O zmenách v mestskej hromadnej doprave (MHD) mesto informuje na svojej webstránke.
Realizácia stavby sa začala koncom októbra 2013. Podľa zmluvy mali byť práce ukončené do 12 mesiacov od podpísania zmluvy. Keďže prebiehali bez problémov, dodávateľ stavby avizoval skorší termín ukončenia.
Investorom projektu v hodnote približne 600.000 eur je miestna samospráva. Vláda SR v roku 2012 na výjazdovom rokovaní v Michalovciach rozhodla o spolufinancovaní výstavby nástupišťa, na čo prispela sumou 500.000 eur. Zvyšnú časť prostriedkov použilo mesto z vlastných zdrojov.
Autobusové nástupiÅ¡te sa tak premiestni k železničnej stanici z Kostolného námestia, ktoré podľa radnice nebolo na tento účel najvhodnejÅ¡ie. “Už samotný fakt, že celú túto plochu lemujú cirkevné a historické budovy, je dôvodom, aby sa Kostolné námestie zmenilo z dopravného uzla na oddychovú relaxačnú zónu. V súčasnosti Mesto Michalovce vyhlásilo verejnú súťaž na vypracovanie ideovej Å¡túdie – Kostolné námestie v Michalovciach,” uviedla Palečková.
Rozhodnutie o ďalšom využití Kostolného námestia bude prináležať mestskému zastupiteľstvu a vedeniu mesta, ktoré vzíde z novembrových komunálnych volieb. Súčasné vedenie uprednostňuje využiť daný priestor na kultúrne, spoločenské a duchovné aktivity.

hol gl

Diskusia je uzavretá.