DOPRAVA: Mosty v Bratislave by mohol monitorovaÅ¥ merací systém od STU | Môj názor

29 Jún 2014 ~ Komentáre sú deaktivované

DOPRAVA: Mosty v Bratislave by mohol monitorovať merací systém od STU

Bratislava 29. júna (TASR) – Posuny a deformácie mostov by mohol nepretržite sledovaÅ¥ automatizovaný monitorovací systém. Vyvíjajú ho Å¡tudenti a zamestnanci Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. S podporou bratislavského magistrátu ho testujú na mostoch.
“Automatický merací systém sme testovali na Moste Apollo, momentálne prebiehajú testovacie merania na Moste SNP a v príprave je overovanie podobného systému na Prístavnom moste,” vymenoval vedúci vývojového tímu a dekan Stavebnej fakulty STU Alojz Kopáčik.
Na mostoch totiž pri prevádzke a pri zmenách teploty vzduchu a konštrukcie dochádza k posunom, s ktorými sa po istú hranicu počíta. Dôležité je však včas zachytiť výraznejšie odchýlky a zabrániť problémom. To má umožniť navrhnutý systém.
“Na Slovensku sa doteraz na meranie zmien na mostoch používajú klasické geodetické merania, ktoré sa opakujú niekoľkokrát v roku,” opísal Imrich Lipták z Katedry geodézie Stavebnej fakulty STU, ktorý je v tíme zodpovednom za projekt. Takéto merania upozornia podľa jeho slov najmä na dlhodobé zmeny posunov vo vybraných bodoch mostnej konÅ¡trukcie. Nedokážu vÅ¡ak zachytiÅ¥ okamžité vplyvy premávky či zmeny teploty okolia a konÅ¡trukcie.
Napríklad na najväčších a moderných mostoch v Japonsku, Južnej Kórei či v Hongkongu sú dnes podobné automatizované meracie systémy inštalované už pri ich výstavbe. Využívajú rôzne typy senzorov na neustále monitorovanie posunov a deformácií mostov. Niektoré dokonca merajú emisie a hluk.
Automatizovaný merací systém, ktorý vyvíja STU, zatiaľ beží v testovacej prevádzke. Senzory zasielajú údaje do počítačov na fakulte a tam ich odborníci vyhodnocujú. O nasadení do praxe chcú vedci rokovať s vedením mesta Bratislava a Národnou diaľničnou spoločnosťou.
“Bratislavské mosty denne zažívajú enormné záťažové dopravné situácie. Monitorovací systém nám v časovej dennej osi zmapuje reálny záťažový stav mostných konÅ¡trukcií, čo je dôležité z hľadiska bezpečnosti aj pri vzniku neočakávaných situácií,” skonÅ¡tatoval primátor Bratislavy Milan Ftáčnik. Bratislavská samospráva je takejto iniciatíve podľa jeho slov naklonená a v rámci svojich možností je pripravená poskytnúť pomoc pri zavádzaní systému do praxe.

vk vs

Diskusia je uzavretá.