Spolok slovenských spisovateľov pozýva všetkých literátov za okrúhly stôl | Môj názor

10 Jún 2014 ~ Komentáre sú deaktivované

Spolok slovenských spisovateľov pozýva všetkých literátov za okrúhly stôl

Bratislava 10. júna (TASR) – Jedenáste tohoročné dvojčíslo (21-22) Literárneho týždenníka, časopisu Spolku slovenských spisovateľov, na vstupných stranách prináša Vyhlásenie účastníkov Členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov v Trnave 28. mája 2014. Spisovatelia sa ním prihlasujú k demokratickému odkazu prvej slovenskej spisovateľskej organizácie – SSS z roku 1923, pozývajú literátov z iných organizačných zoskupení na stretnutie pri okrúhlom stole, aby všetci spoločne spojili “sily pri príprave II. Kongresu slovenských spisovateľov na obranu demokratických a humanistických tvorivých hodnôt spoločnosti…”čo by bol “…najlepší vklad k nadchádzajúcemu 80. výročiu historicky nezmazateľného Kongresu slovenských spisovateľov v Trenčianskych Tepliciach v roku 1936.”
Na ďalších stranách číslo dokumentuje priebeh členského zhromaždenia v Trnave a prináša výber z diskusných príspevkov a pozdravných listov popredných osobností, ako aj fotodokumentáciu. Na komentátorskej strane sú publikované články F. Škvrndu o voľbách na Ukrajine a Ľudovíta Števka o výsledkoch eurovolieb. Odraz udalostí Prvej svetovej vojny v slovenskej literatúre pri príležitosti stého výročia vzniku tohto vojnového konfliktu v krátkej eseji mapuje prozaička a literárna vedkyňa Mária Bátorová.
O prekladovej tvorbe a aktivitách pri organizačnej práci v literárnej kultúre sa s predsedom Rady Literárneho fondu Otakarom Kořínkom pozhováral Alexander Halvoník. Umelecké literárne žánre zastupuje poviedka Jany Judinyovej V hlbinách emigrantskej duše a poézia Martina Chudíka, Oľgy Gluštíkovej a Romana Beňu.
Historizujúcu esej Literárny miestopis súčasných Kysúc napísal prozaik Ladislav Hrubý. Na spravodajskej strane dominuje informácia o priebehu a výsledkoch literárnej súťaže mladých autorov Trojruža v Ružomberku.

jrs dab

Diskusia je uzavretá.